Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

uumlaut
niektórzy ludzie swoją obecnością na chwilę nam pomagają. A potem swoim zniknięciem, sprawiają że czujemy się gorzej niż zanim ich poznaliśmy
— Maryiczary
Reposted fromshitsuri shitsuri viaEtien Etien
uumlaut
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaEtien Etien
uumlaut
9151 2ddb 500
Reposted fromtfu tfu
uumlaut
    - Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny!
A potem ktoś przychodzi i pyta: 'Jak się dziś czujesz?' I zaraz okazuje się, że okropnie.
     
— ''Kubuś Puchatek''
Reposted frompiepszoty piepszoty viaolalaa olalaa
uumlaut
4949 d828
uumlaut
4088 b347
Reposted fromkyte kyte vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
2967 c5a0

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

uumlaut
2261 87d5 500
Reposted fromtfu tfu viaaknatazs aknatazs
uumlaut
Reposted frombruisedlee bruisedlee viaaknatazs aknatazs

June 20 2017

uumlaut
5423 b02a 500
Reposted fromkyte kyte vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
uumlaut
3060 e99b 500
person
Reposted fromsponzy sponzy viaaknatazs aknatazs
uumlaut
4220 c1f0 500
psilocybin package
Reposted frompsychedelics psychedelics viadrugs drugs
uumlaut
1582 a91b
uumlaut


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaaknatazs aknatazs

June 13 2017

uumlaut
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viaaknatazs aknatazs

June 12 2017

uumlaut
2384 650e
nothing lasts forever
3752 da60
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaihearvoices ihearvoices

June 11 2017

uumlaut
5639 336e 500
Reposted fromtfu tfu viaaknatazs aknatazs

June 10 2017

uumlaut
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl