Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2019

uumlaut
3936 ea21 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasiostra siostra

September 03 2019

uumlaut
0748 9273
Reposted froms3 s3 vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
uumlaut
0059 6849 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatfu tfu
uumlaut
"Stan zakochania aktywuje w mózgu te same obszary, co stan psychotyczny. Jesteśmy stale pobudzeni, zwiększa się poziom niepokoju („czy ona tam będzie?”, „czy da się z nią porozmawiać na osobności?”, „czy mu się spodobam w tych spodniach?”), mamy myśli obsesyjne – myślimy wciąż o tej samej osobie, trudno się skoncentrować na czymkolwiek innym. Ta intensywna namiętność ma swoją funkcję: sprawić, byśmy byli ze sobą przynajmniej tak długo, by zapewnić potomstwu opiekę pary rodzicielskiej. W tym stanie oszołomienia dobrowolnie decydujemy się na coś, o czym jeszcze nie przypuszczamy, że jest tak trudne.
Ten epizod psychotyczny kiedyś mija, ale gdy para wchodzi w tzw. remisję, czyli stan pozbawiony objawów chorobowych, wcale nie jest zadowolona. Nie ma ulgi, przeciwnie: pojawia się niepokój, rozczarowanie. Na dodatek na ogół para nie wychodzi równolegle ze stanu ostrego zakochania – jedno czyni to nieco wcześniej, drugie później. Może gdyby nie sformalizowanie, wiele par zdecydowałoby się rozstać już wtedy, gdy pojawią się pierwsze kłopoty."
Zofia Milska - Wrzosińska
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
uumlaut
2276 b75f 500
Reposted frompwg pwg viazie zie
uumlaut
1962 448d 500
i'm sorry the wah... O_o
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viateisei teisei
uumlaut

August 29 2019

uumlaut
Reposted frompffft pffft vianutt nutt
uumlaut
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake vianutt nutt
uumlaut
4573 3998 500
Reposted fromAvadacadavra Avadacadavra vianutt nutt
uumlaut
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll vianutt nutt
uumlaut
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viaEtien Etien
uumlaut
6351 7163
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien
uumlaut
Wszystko jest coraz bardziej za późno.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromaleander aleander viaEtien Etien
uumlaut
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę- tego właśnie się nauczyłam. Jeśli coś staje się dla Ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
Reposted fromaleander aleander viaEtien Etien
uumlaut
Wszystko było wspaniale, bo przecież u każdego „wspaniale” wygląda mniej więcej tak samo.
A potem wszystko zaczęło się pieprzyć, co jest dużo ciekawsze, bo u każdego wszystko zaczyna się pieprzyć odrobinę inaczej.
— Żulczyk, Instytut
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaEtien Etien

August 28 2019

uumlaut
"Innym środkiem obronnym stosowanym przeciwko doświadczaniu straty bywa kompulsywna potrzeba troszczenia się o innych. Zamiast doświadczać cierpienia, pomagamy tym, którzy cierpią. I przez pełną oddania służbę przynosimy ulgę sobie w naszym dawnym poczuciu bezradności i utożsamiamy się z tymi, o których się tak skwapliwie troszczymy."
Judith Viorst
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

August 26 2019

uumlaut
1565 835c
uumlaut
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viaaknatazs aknatazs
uumlaut
2824 8a15 500
Reposted fromtfu tfu viaaknatazs aknatazs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl