Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2019

uumlaut
6374 cb3a 500
Reposted fromfungi fungi viaaknatazs aknatazs
uumlaut
uumlaut
4554 d8c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viaaknatazs aknatazs

February 24 2019

uumlaut
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viaaknatazs aknatazs
uumlaut
Reposted fromDennkost Dennkost viaaknatazs aknatazs
uumlaut
1811 5d55 500
Reposted frompunisher punisher viaaknatazs aknatazs

February 16 2019

uumlaut
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaaknatazs aknatazs
uumlaut

Boję się, że wszystkim wyjdzie życie a mi nie.


— smutne.
Reposted fromempathetic empathetic viaaknatazs aknatazs
uumlaut
1447 ee4a 500
Bukowski

February 10 2019

uumlaut
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaknatazs aknatazs
uumlaut
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaaknatazs aknatazs
uumlaut
9574 3269 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaknatazs aknatazs
uumlaut
7821 7efc
Reposted fromtfu tfu viaaknatazs aknatazs
uumlaut
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaaknatazs aknatazs
uumlaut
Reposted fromFlau Flau viaaknatazs aknatazs
uumlaut
4442 ed85
Reposted fromNajada Najada viaaknatazs aknatazs

February 08 2019

uumlaut
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viaaknatazs aknatazs
uumlaut

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viaaknatazs aknatazs
uumlaut
0182 c0b6 500
Reposted fromnutt nutt viaaknatazs aknatazs
uumlaut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl