Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

uumlaut
2308 832c
Reposted frompsychoo psychoo viafajnychnielubie fajnychnielubie
9158 b795 500
Reposted frommegaflygon megaflygon viaganzrockbar ganzrockbar
uumlaut
1040 704c
uumlaut
1031 9d78 500
Reposted fromstroschek stroschek viaaknatazs aknatazs
uumlaut
uumlaut
4236 ccbe
bicycle day
Reposted frompsychedelics psychedelics viadrugs drugs
uumlaut
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
uumlaut
4915 88f7 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viadrugs drugs

April 12 2017

uumlaut
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viaaknatazs aknatazs
uumlaut
0957 124b
Reposted fromtfu tfu viaaknatazs aknatazs

March 21 2017

uumlaut
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaaknatazs aknatazs
uumlaut
9566 5d7b 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaaknatazs aknatazs

March 19 2017

uumlaut
he's back
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7771 0c6c
Reposted fromkniepuder kniepuder viajazzuj jazzuj

March 16 2017

8409 0f50 500

nevver:

What we’re reading, Johan Deckmann

4150 d651 500
ŻELKI JERZY URBAN
uumlaut

- Nic nie szkodzi - odparłam.
Ale szkodziło, jak wszystko, czego nie mogłam ani wytrzymać, ani zmienić.

— Herta Müller "Sercątko"
uumlaut
6221 9758
Reposted fromgoaskalice goaskalice viadrugs drugs
uumlaut

Dwa dni spędziłam na klikaniu w kolejne przepisy kulinarne i czuję, że wyskakuje mi taka nerwowa fałda intelektualna – porozwijaj się, porozwijaj! A ja stoję z rozłożonymi rękami i mówię: „no, ale jak mam się rozwijać, skoro właściwie nie wiem, w którym kierunku chciałabym pójść?”

— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frombylejaka bylejaka viaaknatazs aknatazs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl