Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

uumlaut
Spróbuj powiedzieć to,
nim uwierzysz,
że nie warto mówić "kocham".
Spróbuj uczynić gest,
nim uwierzysz,
że nic nie warto robić.

Nic, naprawdę nic nie pomoże,
jeśli ty nie pomożesz dziś miłości.
— Hey, "Moja i twoja nadzieja"
Reposted fromcudoku cudoku viaEtien Etien
uumlaut
Aby mieć ładne usta, wypowiadaj miłe słowa, aby posiadać piękne oczy, poszukuj dobra w ludziach, aby mieć szczupłą figurę, podziel się swoim jedzeniem z głodnymi, aby posiadać wspaniałe włosy, pozwalaj dziecku przeczesywać je palcami raz dziennie, aby zachować równowagę, podążaj z wiedzą, z którą to nigdy nie będziesz iść sam.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viaEtien Etien
uumlaut
- A dlaczego nie chcesz pracować z ludźmi?
- Bo się wstydzę.
- Czego, ludzi?
- Nie, wstydzę się, że jestem człowiekiem...
Reposted fromstrangeee strangeee viaEtien Etien
uumlaut

Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec. 
— Marek Hłasko
Reposted fromblackdrama blackdrama viaEtien Etien
uumlaut
Obietnice nie podlegają zmieniającym się okolicznościom.
— wygrzebane z zeszyciku
uumlaut

February 23 2017

uumlaut
4768 b991
Reposted fromvounsky vounsky viaSloth Sloth
5670 c34d

fyeahbengalcats:

Charcoal Bengal

uumlaut
8248 443d
Reposted fromprecelka precelka viajakubzulczyk jakubzulczyk
uumlaut
6385 f97b
uumlaut
2959 0a2c
Reposted fromtfu tfu viaExfeletes Exfeletes
uumlaut
Zostań. Nie powiem ci, że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— zostań.
Reposted fromplugss plugss viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
uumlaut
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viaaknatazs aknatazs
uumlaut
Powiedzieć coś bym chciał, mam pustkę w głowie 
Zgubiłem znowu się 
I nie chce mi się nic, jestem już zmęczony 
To nie był dobry dzień 
— Myslovitz
Reposted fromsomebodytolove somebodytolove viaaknatazs aknatazs
uumlaut
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaaknatazs aknatazs
uumlaut
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
uumlaut
uumlaut
uumlaut
Reposted fromtfu tfu viaaknatazs aknatazs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl