Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

uumlaut
Reposted fromiv-vi iv-vi viaaknatazs aknatazs
uumlaut
7042 370c 500
Reposted fromgiramek giramek viaaknatazs aknatazs
uumlaut
Znowu Cie nie ma, czasem wstaje nad ranem i czuje twój zapach ale Cie nie ma i nie wiem gdzie jesteś, masz zamiar wracać?
— Planet ANM.

July 29 2017

uumlaut
5606 91bb 500
Reposted fromquap quap
uumlaut
5642 edbb 500
Reposted fromdjLangley djLangley
uumlaut
Nie chce cudów,
chce pośród brudu znaleźć swoje miejsce.
I brudząc swoje ręce wybudować swoje szczęście.
Poczuć, że to moje
i tego właśnie bronie.
Mój pot,
moja krew,
pięść,
rozcięta brew.
Cały gniew,
ryczę jak lew,
to nie blef,
kapujesz?
Nie chce mieć łatwego startu,
chce paść na kolana
I ugiąć wtedy karku,
wznieść ręce do pana
I krzyknąć: "Boże, jesteś?!"
Siłę by zbudować niebo można znaleźć w piekle.
Walczę więc jestem,
żyć odważnie
albo nie żyć wcale.
Słowo niewypowiedziane nie uderzy o membranę.
Nie żałować czynu
i żałować bezczynności.
Upaść tak,
zrobić krok do mądrości.
Doświadczyć zazdrości,
złamanej miłości;
Dobroci i złości,
być sytym i pościć;
Dotknąć, zobaczyć, posmakować, sprawdzić:
Dumy i pogardy,
podanej ręki,
podniesionej gardy.
Gdy boli częściej - uodparnia się więcej.
I uczysz się częściej brać więcej.
Sprawdź swoje ręce,
ja zostaje tu.
Bo tu czuje ból,
wiem że żyje,
czuje puls.
Jak przez to przejdę to wyjdę na plus...
— Hans w: "Puls"
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty
uumlaut
5599 b069 500
OGŁOSZENIE. Warszawa i okolice.  Może komuś się przyda. Bo ja mam za daleko.
Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w pięciodniowej grupie wyjazdowej, pt: " Zrozumieć problemy z używaniem alkoholu, narkotyków, internetu, seksu, hazardu i innych." Grupa jest przeznaczona dla osób, które przypuszczają, że mają problem z używaniem substancji psychoaktywnych lub ograniczeniem określonych zachowań.
Alkoholu, narkotyków czy leków używa się często, by poradzić sobie np. z:
o niską samooceną
o nieakceptowanymi emocjami
o problemami w relacjach z ludźmi
o nieumiejętnością troszczenia się o siebie
Praca w grupie może pomóc zrozumieć zarówno przyczyny, jak i skutki sięgania po te sposoby. Zamiast zagłuszać emocje można o nich bezpiecznie rozmawiać, aby je lepiej poznać i zrozumieć. Podstawowym celem grupy jest lepsze zrozumienie siebie, a przede wszystkim:
o własnych schematów używania substancji psychoaktywnych lub zachowań nałogowych 
o wewnętrznych trudności leżących u podstaw tych zachowań
Warunkiem uczestnictwa w grupie jest umiejętność utrzymania co najmniej dwutygodniowej abstynencji oraz całkowite powstrzymanie się od spożywania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych podczas całego wyjazdu (również przed, pomiędzy i po zajęciach).
Prowadzi: Bożena Maciek-Haściło z osobą współprowadzącą
Miejsce: Kuklówka k/ Warszawy 
Najbliższy termin: 25-30.08.17
więcej informacji lps@lps.pl
fot Logan Zillmer, "Podróżnik i mgła"
Spróbujcie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
uumlaut
0499 ca24
uumlaut
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
uumlaut
2188 5242 500
uumlaut
4350 f90d
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viateisei teisei
uumlaut
Położyłam się, nie chciałam czytać, ale pewno źle zrobiłam, bo nie mogłam zasnąć i znów się zaczęło to, co zawsze o tej porze; przestaje się nad sobą panować, różne okropieństwa wyłażą z kątów i wydają się realne, wszystko to, co się myśli, nagle wydaje się pewne i prawdziwe i nie można się od tego odczepić (...).
— Julio Cortázar "Opowiadania. Tom 2"
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viazmora zmora
uumlaut
5472 515f 500
Reposted fromkaiee kaiee viasiostra siostra
uumlaut
2654 cf57 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaExfeletes Exfeletes
uumlaut
2781 6754 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaihearvoices ihearvoices
uumlaut
7570 838d
Stanisław Barańczak
uumlaut
uumlaut
1667 0eac
Reposted fromtfu tfu vialubiew0 lubiew0
uumlaut
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
uumlaut
4731 1726 500
Reposted frompffft pffft viaExfeletes Exfeletes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl