Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

uumlaut
4509 294d 500
Reposted fromFero Fero viaaknatazs aknatazs
uumlaut
8345 7303
uumlaut
7761 a738 500
Reposted fromcatshitposting catshitposting viaaknatazs aknatazs
uumlaut
6400 e712 500
uumlaut
6225 4148 500
Karpowicz "Ości" 8
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaaknatazs aknatazs
uumlaut
6124 5e1c 500
"Ości" 19
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaaknatazs aknatazs
uumlaut
8795 797e 500
uumlaut

March 25 2020

uumlaut
1378 96e0
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain via0 0
8111 884f

that-twink-over-there:

cybermax:

no IDEA wtf they’re doing but that’s definitely team work.

My brain cells synchronizing to spell necessary

Reposted fromgnomosexuals gnomosexuals via0 0
uumlaut
4325 e2b6 500
Reposted fromgket gket
uumlaut
8118 407d 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viagket gket
uumlaut
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagket gket
uumlaut
Pewnego dnia, a przynajmniej wydaję się, że stało się to tak nagle, po prostu przestała chcieć być częścią czegokolwiek. Gdziekolwiek przynależeć.
— Jay Asher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via0 0
uumlaut
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter viaMezame Mezame

March 22 2020

uumlaut

March 20 2020

uumlaut
1430 7d7c 500
Reposted fromtfu tfu viasober sober
uumlaut
6107 0ccc 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasober sober
uumlaut
Nie chce mi się nawet myć. Życie w samotności jest nie do zniesienia. Masz tylko swój pogląd na cały świat. A jeśli chujowo o sobie myślisz to nie licz na to że ktoś powie Ci stop. Masz pecha. elo. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
uumlaut
4110 d25b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl